Tag Archives: นักพัฒนาเว็บไซต์

6 วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6 วิธีออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในมุมมองของนักพัฒนาเว็บไซต์ กับลูกค้านั้นมีวิธีและมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้การออกแบบเว็บไซต์จึงจำเป็นจะต้องมองให้รอบด้าน เพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่สอดคล้องและครอบคลุมซึ่งกันและกัน สำหรับวิธีที่จะทำให้เราทำงานและสร้างเว็บไซต์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.เป้าหมายในการสร้างเว็บไซต์ต้องชัดเจน 

ก่อนเริ่มออกแบบเว็บไซต์  เราจำเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจนก่อนว่าเราสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออะไร?, ข้อมูลในเว็บไซต์จะออกมาในรูปแบบไหน?, ภาพลักษณ์ของแบรนด์จะเป็นเช่นไร?, คู่แข่งของเรามีใครบ้าง? การระบุและเขียนออกมาอย่างชัดเจนจะช่วยทำให้เราสามารถวางทิศทางในการออกแบบเว็บไซต์ได้ดีและตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

2.Sitemap

การวางแผนหรือกำหนดขั้นตอนในการทำเว็บไซต์นั้น จะช่วยทำให้นักออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงตัวเราเข้าใจแนวคิด เข้าใจข้อมูลและสามารถออกแบบเว็บไซต์ ประกอบกับสร้างเนื้อหาที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ กล่าวคือ Sitemap เปรียบเสมือน ผังเขียว สำหรับการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง

3.วางแผนเนื้อหา 

เพื่อให้เว็บไซต์ของเราตอบโจทย์ผู้ใช้งานและตอบโจทย์การทำงานของเรา การวางแผนเรื่องเนื้อหาภายในเว็บไซต์คือส่วนประกอบสำคัญที่ควรเริ่มวางแผนให้ชัดเจนเสียก่อน ซึ่งเนื้อหาจำเป็นจะต้องมีประโยชน์ สามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้นภายในใจลูกค้าในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

4.องค์ประกอบของภาพภายในเว็บไซต์

องค์ประกอบของภาพที่เราจะนำมาใช้ภายในเว็บไซต์นั้นจำเป็นจะต้องชัดเจนและสื่อสารต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายที่สุด ซึ่งเราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องการใช้สี ตลอดจนการออกแบบ เพื่อให้นักออกแบบรวมถึงตัวเราเองรังสรรค์เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังจำเป็นจะต้องจำแนกและแบ่งสัดส่วนในการวางรูปภาพให้ชัดเจนตามองค์ประกอบของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ด้วย

5.ทดสอบซ้ำ ๆ 

หลังจากการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราควรทำในลำดับต่อไปคือทดสอบการใช้งานซ้ำ ๆ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ อันจะนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง

6.วางแผนการทำ SEO 

หากเราออกแบบเว็บไซต์ ตลอดจนสร้างสรรค์เนื้อหาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทว่าไม่มีคนเห็น อาจกลายเป็นข้อผิดพลาดได้ ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือการศึกษาเรื่องของ Keyword และ Search engine  นั่นเอง

การออกแบบเว็บไซต์เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนและกำหนดรูปแบบของเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนการทำงานนั้นอาจจะดูยากสำหรับใครบางคน แต่หากเริ่มศึกษาและเรียนรู้ก็จะทำให้เราสร้างเว็บไซต์ ตลอดจนออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด